E: contact@spitalulsfantulsava.ro
Tel: 0724.021.090, 0724.338.881

Conditii Internare – Externare

Informații Utile

La internare

 1. Nu purtaţi bijuterii, nu luaţi asupra dumneavoastră lucruri de valoare, aduceţi doar ceea ce vă este strict necesar. Spitalul nu își poate asuma responsabilitatea în caz de furt sau pierdere a obiectelor personale.
 2. La sosirea la spital, vă rugăm să aveţi cu dumneavoastră medicaţia curentă.
 3. Să aveți asupra dumneavoastră toate analizele, radiografii relevante și scrisorile medicale care alcătuiesc istoricul dumneavoastră medical, precum și să comunicați medicului curant atât tratamentul medicamentos uzual cât și cel ocazional (analgezice, siropuri de tuse etc.), aceste date fiind necesare pentru continuitatea, urmărirea și adaptarea pe durata internării a tratamentului medicamentos.
 4. Pe durata internării vor fi administrate, sub atenta supraveghere a medicului curant, doar medicamentele prescrise de către acesta. Insistăm și vă rugăm să nu luați alte medicamente din propria inițiativă, chiar dacă ele făceau parte din tratamentul pe care îl utilizați anterior pentru a nu interfera între ele . Dacă aveți simptome care necesită administrare de analgezice sau de alte medicamente, vă rugăm să anunțați personalul medical din spital. Pentru un bun parcurs terapeutic și o reusită a tratamentului vă rugăm să respectați cât mai precis recomandările medicului.
 5. Pe durata internării la spital, pacienţii sunt rugaţi să consume doar mâncarea asigurată de spital.
 6. Pe toată durata spitalizării, personalul medical stă non-stop la dispoziţia pacienţilor, inclusiv prin serviciile de gardă asigurate de medici specialişti

Pentru vizitatori

Vizitarea pacienților în cadrul Spitalului “Sfântul Sava” este permisă zilnic, după următorul program de vizitare:
Luni – Vineri: între orele 15:00 – 20:00
Sâmbătă – Duminică: între orele 10:00 – 20:00

Vizitarea pacienților nu este permisă în afara programului de vizită

Pentru menținerea igienei și curățeniei în spațiile medicale vizitatorii sunt rugați să respecte următoarele reguli și măsuri de siguranță:

 • Accesul vizitatorilor în spital se face pe baza actelor de identitate prezentate la recepţie.
 • La intrarea în secție, vizitatorii sunt obligați să poarte echipamentul de protecție (halat/pelerină, botoșei) asigurat de către spital.
 • Este interzis accesul vizitatorilor care prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase (boli eruptive, viroză respiratorie etc).
 • Vizitatorii sunt rugați să folosească numai circuitele și căile de acces semnalizate pentru vizitatori, pe toată durata vizitei și în deplasarea în spațiile medicale.

Este strict interzis ca vizitatorii:

 • să se așeze pe patul pacientului
 • să atingă recipientele inscripționate cu mesaje de tipul “risc biologic”
 • să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, ustensilele, accesoriile sau aparatura medicală
 • să respecte odihna şi programul individual al tuturor pacienţilor internaţi, precum şi activitatea curentă a personalului medical
 • să evite introducerea în spital de alimente sau băuturi destinate persoanelor internate.
 • Introducerea în spital a aparaturii audio-vizuale este permisă numai cu acceptul prealabil, scris, al managerului.
 • să introducă în incinta spitalului ţigări, alcool sau alte substanţe periculoase pentru sănătate ori interzise de lege.
 • Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice şi/sau stupefiante în incinta spitalului sunt strict interzise. Personalul Spitalului “Sfântul Sava” are dreptul să interzică accesul în incinta spitalului a vizitatorilor care se află sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe cu caracter stupefiant.
 • în mod excepţional, vizitatorii pot fi solicitaţi de către personalul medical să întrerupă vizita şi să părăsească incinta spitalului, în situaţii de urgenţă medicală, precum şi în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază efectuarea de manevre şi îngrijiri medicale.
 • Se recomandă:
  • prezenţa în rezervă a cel mult 2 vizitatori simultan, pentru siguranţa pacienţilor internaţi şi în vederea păstrării curăţeniei şi igienei
  • evitarea efectuării vizitelor împreună cu un minor. În caz contrar, minorul va fi însoţit permanență de către un adult, atât pentru siguranţa lui, cât şi pentru a nu deranja alţi pacienţi, minorul trebuie supravegheat îndeaproape de către însoţitorii săi.

Conditii de internare

 1. Spitalul “Sfântul Sava” este un spital privat autorizat MS cu o sectie cu 45 de paturi de recuperare medicală pentru AVC si o secție cu 45 de paturi de Paliație si nu este un spital de urgență, fiind tratați doar pacienții cu afecțiuni cronice.
 2. Internarea pacienților se face doar în urma unei programări telefonice (tel. 0724.338.881 / 0724.021.090).
 3. Este exclusă internarea pacienților cu boli infecto-contagioase precum și urgențele medico-chirurgicale ce depășesc gradul de competență a spitalului.
 4. În momentul internării pacientul semnează consimțământul informat și regulamentul spitalului.
 5. Internările au loc intre orele 14:30-18:30 de Luni până Duminică

Conditii de externare

Externarea pacienților în cadrul Spitalului “Sfântul Sava” se face în ziua stabilită de comun acord cu medicul curant sau medicul de gardă cu acordul directorului medical între orele 10:00 și 13:00, EXCEPȚIE făcând situațiile de urgență majoră survenite pe perioada internării care necesită TRANSFER la un

Spital de rang superior. Fiecare pacient primește la externare:

 • Bilet de ieșire din spital
 • Scrisoare medicală
 • Rețetă medicală
 • Recomandări privind controlul medical, conform indicațiilor medicului curant, dieta și efortul fizic
 • Externarea la cererea pacientului (sau a familiei, pentru pacientul fără discernământ) este posibilă doar pe semnătura acestora

Sunt externaţi disciplinar bolnavii recalcitranţi, care refuză tratamentul sau comit acte de indisciplină. Deasemenea determină externarea disciplinară actele de violenţă (verbală și fizică) împotriva personalului sau a celorlalţi pacienţi realizate de bolnavi sau de către aparțtinătorii acestora. Externarea disciplinară se poate pune în practică numai în cazul în care viaţa pacientului nu este pusă în pericol.

Cum va putem ajuta?

 

CENTRUL MEDICAL DE GERIATRIE, RECUPERARE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE SFÂNTUL SAVA S.R.L.

Judeţul Ilfov, oraş Pantelimon, str. Cozieni nr.2, J 23/3390/2018, CUI 39643885

C.G.R.P. SPITALUL SFÂNTUL SAVA

Spitalul Sf Sava își păstrează activitatea în regim normal și aplicăm cele mai bune măsuri de protecție: procedurile de triaj sunt stricte, măsurile de igienizare sunt drastice, astfel incât spitalul să fie un mediu sigur pentru pacienții noștri și pentru personalul medical.
Personalul medical este testat periodic conform legislației in vigoare.

Începând cu data de 23.04.2020, internăm persoane doar cu testul Real Time PCR negativ realizat cu maxim 48 h înainte de data internării.
Nu realizăm testarea la internare, ci doar la externare cu 48 h înainte.

Vă rugăm să înțelegeți situația dată și să respectați restricțiile aplicate pentru binele pacienților noștri!

Cu stimă,

Echipa Sp. Sf. Sava