E: contact@spitalulsfantulsava.ro
Tel: 0724.021.090, 0724.338.881

Acces Mass-Media în Spitalul Sf. Sava

Accesul reprezentanților mass-media în spital, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării se face numai cu aprobarea  directorului general respectând dreptul la intimitate al pacienților.

Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate.

În situația în care directorul general al spitalului nu este prezent în unitate, accesul reprezentanților mass-media este permis numai cu aprobarea înlocuitorului directorului general.

Accesul reprezentanților mass-media în spital este permis pe baza acreditării acestora și înregistrării lor la punctul de acces al spitalului, în registrul de vizitatori. Pentru obținerea acreditării, instituțiile de presă vor face demersuri scrise, specificând numele persoanelor ce fac parte din echipa de presă (reporter, cameraman, etc), datele de identificare și numărul de telefon al acestora (conform formularului de cerere anexat).

Acreditarea de presă se acordă fără discriminare, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrare. Acreditarea poate fi refuzată sau retrasă pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității spitalulului și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul reprezentant mass-media, în cazul în care se constată abateri grave sau repetate de la normele deonotologiei profesionale sau pentru fapte prin care a fost încălcată prezenta procedură. În acest caz, va fi informată instituția mass-media pentru obținerea acreditării pentru un alt reprezentant.

Pe toată durata deplasării în incinta spitalului, reprezentanții mass-media vor fi însoțiți, vor putea discuta cu persoana desemnată de conducerea unității din structura despre care se solicită informații.

Reprezentanţii mass-media pot filma în spital numai în spaţiile pentru care directorul general şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.

În vederea desfășurării fluente și corecte a activității de comunicare a tuturor noutăților și evenimentelor petrecute în cadrul spitalului, directorul general:

  • Furnizează reprezentanților mass-media prompt și complet orice informație de interes public, care privește activitatea instituției;
  • Informează în timp util și asigură accesul reprezentanților mass-media la activitățile și acțiunile de interes public, organizate de unitate;
  • Asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituției prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri.

 Acces neîngrădit pentru presă:

  • Când însoțesc o delegație oficială, cu acordul acesteia (Secretar de stat, miniștri);
  • Însoțită de director general / alți directori din cadrul spitalului.

 

Pașii care trebuiesc urmați în cazul accesului mass-media în spital:

  • după identificarea reprezentanților mass-media la poarta instituției de către paznicul spitalului, aceștia vor fi preluați de către personalul din recepție.
  • vor fi conduși în sala de ședințe unde directorul general va răspunde la întrebările adresate;
  • dacă reprezentantul mass-media are consimțământul pacientului pentru luarea unui interviu, directorul general va însoți reprezentantul mass-media până la salonul pacientului sau va fi chemat pacientul la sala de ședințe.

 

 

         Telefoane: 0724 338 881

         Email: centrusava@gmail.com

Cum va putem ajuta?

 

CENTRUL MEDICAL DE GERIATRIE, RECUPERARE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE SFÂNTUL SAVA S.R.L.

Judeţul Ilfov, oraş Pantelimon, str. Cozieni nr.2, J 23/3390/2018, CUI 39643885

C.G.R.P. SPITALUL SFÂNTUL SAVA

Spitalul Sf Sava își păstrează activitatea în regim normal și aplicăm cele mai bune măsuri de protecție: procedurile de triaj sunt stricte, măsurile de igienizare sunt drastice, astfel incât spitalul să fie un mediu sigur pentru pacienții noștri și pentru personalul medical.
Personalul medical este testat periodic conform legislației in vigoare.

Începând cu data de 23.04.2020, internăm persoane doar cu testul Real Time PCR negativ realizat cu maxim 48 h înainte de data internării.
Nu realizăm testarea la internare, ci doar la externare cu 48 h înainte.

Vă rugăm să înțelegeți situația dată și să respectați restricțiile aplicate pentru binele pacienților noștri!

Cu stimă,

Echipa Sp. Sf. Sava